Erelonen

EPS Advocaten wenst haar transparante manier van werken alvast te tonen in navolgende informatie over haar tarieven.

Er wordt één basistarief gehanteerd van € 110,00 (excl. BTW) per uur. In overleg met u kan dit tarief – ten gevolge van factoren zoals urgentie en complexiteit – worden gewijzigd.

Indien het dossier zich hiertoe leent, kan tevens overeengekomen worden om te werken via een forfait of via een zogenaamde ‘succes fee’ .

EPS Advocaten werkt met voorschotfacturen. Het bedrag en de frequentie van deze facturen wordt in overleg bepaald.

Tweemaandelijks worden er u overzichten van de geleverde prestaties en de hiertegenover staande erelonen en kosten bezorgd. Op die manier heeft u ten allen tijde een overzicht van de geleverde inspanningen en bijhorende kosten. Bij overschrijding van het gefactureerde bedrag wordt er u een nieuwe voorschotfactuur gericht.

Bij het afsluiten van het dossier wordt er een gedetailleerde eindfactuur opgesteld, waarvan uiteraard alle betaalde voorschotten in mindering worden gebracht.

 

Kosten

Naast onze erelonen dient u slechts rekening te houden met de hierna vermelde kosten.

Voor verplaatsingen geldt een tarief van € 0,50 (excl. BTW) per kilometer.

De gerechtskosten en andere uitgaven (kosten griffie, gerechtsdeurwaarder, notaris, expert, vertaalbureau,…) dienen desgevallend rechtstreeks voldaan te worden aan de betreffende dienstverlener. Indien deze uitzonderlijk door EPS Advocaten zouden worden voorgeschoten, dan zullen deze uiteraard worden doorgerekend.

Andere administratieve kosten (zoals bijzondere secretariaatskosten, fotokopiekosten, telefonie-, fax- en scankosten) worden u door EPS Advocaten niet aangerekend.

Omdat wij transparantie nastreven, delen wij u de geldende ereloonafspraken bij aanvang van de samenwerking mee.