ONZE ADVOCATEN

Op deze pagina stellen wij ons team van gedreven advocaten aan u voor. Zo weet u met welke advocaat u straks samenwerkt. Het team van EPS Advocaten deelt uiteraard kennis, toetst argumenten af en werkt strategieën uit. 

Stella, Leen en Gwen beschikken allen over een bijzondere expertise in het arbeids- en socialezekerheidsrecht. 

Stella Eyckmans

Advocaat / Partner

MEER

Leen Putman

Advocaat / Partner

MEER

Gwen Smans

Advocaat / Partner

MEER

ONZE FILOSOFIE

Onze advocaten, die hun sporen hebben verdiend bij gerenommeerde advocatenkantoren, koppelen hun kennis en ervaring aan engagement en toewijding. 

Uit ervaring weten wij dat cliënten op zoek zijn naar pragmatische oplossingen voor heel concrete problemen. In deze zoektocht kunnen wij uw juridische partner zijn zodat wij samen tot een efficiënte oplossing kunnen komen. 

Hierbij staat een kwaliteitsvolle, flexibele en oplossingsgerichte dienstverlening aan onze cliënten centraal. Onze advocaten zijn vlot bereikbaar en verlenen een professionele service.

Wij werken steeds proactief en op een kostenefficiënte wijze.

 

Expertise

EPS Advocaten is gespecialiseerd in het arbeids- en socialezekerheidsrecht. Al onze advocaten beschikken over een bijzondere expertise in deze takken van het recht. Dit maakt dat zij uw dossier zeer grondig kunnen bestuderen om u vervolgens een gefundeerde oplossing aan te reiken. 

Betrouwbaarheid

EPS Advocaten wil een betrouwbare partner zijn voor haar cliënteel. Onze advocaten hechten belang aan de afspraken die zij maken en streven steevast naar een duurzame samenwerking. 

Transparantie

EPS Advocaten draagt transparantie hoog in het vaandel. De advocaat overlegt steeds met haar cliënt vooraleer zij een volgende stap onderneemt.


Deze transparantie uit zich ook in de facturatie. Onze erelonen en kosten zijn zeer transparant. 

Flexibiliteit

EPS Advocaten vertrekt steeds vanuit de noden van de cliënt en werkt dan - overigens steeds in samenspraak met de cliënt - een gepaste strategie uit.


Werken in teamverband levert het voordeel op dat er altijd een advocaat bereikbaar en beschikbaar is. 

HOE KUNNEN WE U HELPEN?

Als werkgever dient u allerhande – sectorale, nationale en internationale – regels in acht te nemen. Wij helpen u graag, zodat u blijvend uw weg kunt vinden in het kluwen van sociaalrechtelijke regels. U kunt steeds een beroep doen op EPS Advocaten voor het opstellen van overeenkomsten, policy's en reglementen. Ook bestaande documenten kunnen door ons gereviseerd worden. Daarnaast levert EPS Advocaten bijstand bij reorganisaties en herstructureringen (collectief ontslag - sluiting van ondernemingen). Wanneer sociale inspectiediensten uw onderneming doorlichten, kan EPS Advocaten de nodige bijstand en ondersteuning voorzien. 


Als zelfstandige dient u zelf de nodige initiatieven te nemen om uw sociaal statuut in orde te brengen. Mocht u ‘onderweg’ geconfronteerd worden met onduidelijkheden of problemen, dan helpen wij u graag verder. Zo kan u bijvoorbeeld voor het opstellen van zelfstandige samenwerkingsovereenkomsten bij EPS Advocaten terecht. Tevens leveren wij bijstand bij geschillen met het RIZIV, de mutualiteiten, het RSVZ en de RVA. EPS Advocaten kan u de nodige toelichting aangaande arbeidsongeschiktheden en sociale zekerheidsbijdragen. Ten slotte kan u een beroep doen op EPS Advocaten wanneer u overweegt om personeel in dienst te nemen. 


Reeds bij de aanvang van uw tewerkstelling als werknemer, maar ook tijdens de volledige looptijd ervan én uiteraard niet in het minst bij een eventueel ontslag, zijn er tal van aandachtspunten waar u rekening mee dient te houden. Wij geven u de nodige toelichting in het kader van arbeidsongeschiktheid, jaarlijkse vakantie, tijdskrediet, zwangerschapsverlof en arbeidsduurregelingen. EPS Advocaten kan u bijstaan met betrekking tot de analyse van verloningssystemen en de berekening van ontslagvergoedingen, opzegtermijn, etc. Ook voor ondersteuning inzake welzijn op het werk kan u een beroep doen op EPS Advocaten. 


Tewerkstelling in de openbare sector wordt beheerst door een veelheid aan rechtspositieregelingen en regelgeving. Onze advocaten beschikken eveneens over de nodige kennis van het ambtenarenrecht om zowel de openbare besturen als hun personeelsleden te adviseren en bij te staan in de administratieve en gerechtelijke procedures betreffende de rechtspositie van het statutaire en contractuele overheidspersoneel, het onderwijs en de politiediensten. Wij loodsen onze cliënten met kennis van zaken doorheen het tuchtrecht en bieden hen de nodige bijstand in geval van een tuchtprocedure.

WAT ZEGGEN ONZE KLANTEN

"Dankzij een professionele en tegelijkertijd persoonlijke aanpak van EPS Advocaten voelde ik me begrepen en kon ik de zorgen rond de gerechtelijke procedures loslaten. Er werd duidelijk niets aan het toeval over gelaten en alle mogelijke denkpistes werden uitvoerig met mij besproken. Ik had er al het vertrouwen in dat ze altijd voor niets minder gingen dan de best mogelijke uitkomst."

Charlotte Kennis

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte.